ÁLTALÁNOS ISKOLAI BIZONYÍTVÁNYOK PÓTLÁSA

  • Általános iskolai bizonyítvány pótlásának menete
  • Kérelem bizonyítvány-másodlat kiállításához